9 Mart 2018 Cuma

Yerel Hayvan Koruma Görevlisi Olmak İçin Dilekçe Örneği

Yerel Hayvan Koruma Görevlisi olmanız çok önemlidir. Kendi ilinizdeki Büyükşehir Belediyesine ya da Orman Su İşleri Müdürlüğüne vereceğiniz dilekçenizin örneği aşağıdadır.

Konu: Yerel Hayvan Koruma Görevlisi olma talebim hakkında

ORMAN SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE,
5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu Uygulama Yönetmeliği 11. Maddesinde yetki ve sorumlulukları belirlenmiş olan "Yerel Hayvan Koruma Görevlisi" eğitimi ve kimliğini almak istiyorum. 

1. Yerel hayvan koruma görevlisinin görev ve sorumlulukları yönetmelikte "MADDE 11 (a) Bölge ve mahallerindeki sahipsiz hayvanların özellikle kedi ve köpeklerin bakım ve aşılarının yapılması, aşılı hayvanların işaretlenmesinin sağlanması, bölgedeki hayvanların kısırlaştırılması ve aşılandıktan sonra geri bırakılmak veya sahiplendirilmek üzere belediye tarafından kurulan geçici bakım evlerine gönderilmesi gibi yapılan tüm faaliyetler kapsamında yerel yönetimlerle eş güdüm sağlamakla, b) Bölgelerindeki lokanta, iş yeri ve fabrika gibi kuruluşlardaki besin maddelerinden sahipsiz hayvanların faydalanmasını ilgili belediye ile işbirliği içinde gerçekleştirmekle, .." olarak hükme bağlanmıştır. 

2. Müdürlüğünüzün, yönetmelik 11. MADDESİ "c) Yerel hayvan koruma görevlilerinin müracaatlarını değerlendirmekle ve bu görevlilerin hayvan refahı konusunda gerekli eğitimi almalarını sağlamakla, yerel hayvan koruma görevlisi adaylarını il hayvan koruma kurullarına bildirmekle,..." şeklinde hükme bağlanmış olan görevleri gereği, müracaatımın en kısa zamanda işleme konmasını, istenen gerekli evrakların tarafıma bildirilmesi ve eğitim programından sonra kimlik kartımın verilmesini talep ediyorum. 

Müracaatıma 4982 sayılı yasalar gereği, konuya ilişkin çalışmaların ne zaman başlayacağı, eğitimin ve kimlik kartlarımızın ne zaman verileceği konusunda bilgi ve cevap verilmesini emir ve müsaadelerinize saygılarımla arz ederim.

İsim:
TC Kimlik:
Açık Adres:
Telefon:

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Küfür ve hakaret içermeyen, düzgün Türkçe kullanarak yorum yazmanızı umuyoruz.